Ask for an offer

Company

Etiam dapibus ipsum quis sapien aliquet imperdiet. Proin varius faucibus nisi, vel feugiat nisl auctor eu. Donec in ipsum ac purus gravida viverra sit amet nec turpis.

Transformacja ma w założeniu przynosić efekt w postaci wsparcia rozwoju, poprawy konkurencyjności.

Transformacje cechuje nieprzewidywalność. Sytuacje wynikające z niej często wymykają się spod zaplanowanego schematu działania. Dlatego wymagają reaktywnego sposobu postępowania – nie można bowiem przewidzieć jaki problem pojawi się na drodze do udanej transformacji.

Skutecznie zrealizowana transformacja przedsiębiorstwa wspiera pozytywne zmiany w środowisku, sposobach i efektywności pracy ludzi dzięki lepszemu przywództwu, trafniejszej strategii, odpowiedniej kulturze firmy

Zanim opowiem o firmie Scalence wypada się przedstawić.

Po skończeniu studiów na Wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie, co stało się w roku 1987. i kilku latach pra

Po skończeniu studiów na Wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie, co stało się w roku 1987. i kilku latach praktyki lekarskiej postanowiłem wziąć udział w ekscytującym przedsięwzięciu jakim była transformacja polskiej gospodarki. Był rok 1993 gdy rozpocząłem pracę w zachodnim koncernie farmaceutycznym.  Rozwój sektorów dotychczas nieznanych w naszych realiach, uporządkowany proces planowania, nowe metody zarządzania, komunikacji, standardy pracy… Okazało się, że jest to dziedzina, w której znakomicie się odnalazłem i w której praca sprawia mi do dziś mnóstwo satysfakcji.

Z branżą farmaceutyczną związałem się na dobre, bo poświęciłem jej ćwierć wieku. Dzięki znakomitym szefom, mentorom, kolegom oraz niezwykle wymagającej konkurencji udało mi się zgromadzić dostatecznie dużo doświadczenia, aby możliwie najwięcej skorzystać ze MBA w Polskiej Akademii Nauk oraz w INSEAD. Połowę czasu poświęciłem pracy dla zachodnich koncernów farmaceutycznych rozwijając tam działy sprzedaży, prowadząc niezliczone projekty marketingowe, otwierając nowe segmenty rynku. W tym czasie stworzyłem kilka wiodących pod względem skuteczności i efektywności zespołów sprzedażowo-marketingowych, wychowałem niemało managerów, którzy dziś piastują najwyższe stanowiska w wiodących firmach farmaceutycznych w Polsce i regionie Europy środkowo-wschodniej (CEE)

Ostatnie 13 lat poświęciłem pracy w największej polskiej i za razem wiodącej w regionie CEE firmie farmaceutycznej. Tam miałem możliwość w pełni wykorzystać zarówno swoje umiejętności, doświadczenie, cechy przywódcze jak też możliwości płynące z faktu, iż była to firma polska, skoncentrowana na lokalnym i regionalnym rynku, nastwiona na najlepsze wykorzystanie wszystkich zasobów wewnętrznych i możliwości jakie niósł zmieniający się rynek farmaceutyczny.

Wciąż odpowiadając za operacje komercyjne najpierw w Polsce, a następnie we wszystkich oddziałach i lokalizacjach firmy od Wietnamu po Hiszpanię przez jedenaście lat pełniłem funkcję członka zarządów, prezesa spółek wchodzących w kład grupy, wiceprezesa grupy do spraw komercyjnych oraz członka rad nadzorczych spółek zależnych na Wschodzie i Południu Europy.

Niejednokrotnie byłem pytany, czy praktyka lekarska miała wpływ na moją pracę jako menadżera, stratega, lidera. Zdecydowanie tak: to dzięki medycynie wiem co to znaczy osobista odpowiedzialność za działanie jak i za zaniechanie działania. Pacjenci, ich bezpieczeństwo, potrzeby, komfort Nigdzie tak dobrze jak w medycynie nie wyrabia się umiejętności szybkiego analizowania faktów, kojarzenia różnych elementów i podejmowania decyzji w obliczu presji, niepewności, niedostatku, lub chaosu informacji. Czyż nie tak funkcjonuje firma w świecie VUCA?

Doświadczenie lat spędzonych w sprzedaży i marketingu to przede wszystkim umiejętność kreowania i skutecznego wdrażania strategii z udziałem dużych, złożonych, różnorodnych zespołów liczących niejednokrotnie ponad tysiąc osób. To także umiejętność obserwacji rynku i konkurencji, wyczuwania trendów, ich weryfikacja. Ale to też stabilne, acz elastyczne struktury organizacyjne, motywujące systemy organizacji i wynagradzania, efektywna ( a czasem też efektowna) komunikacja.

To w końcu zarządzanie zmianą, konfliktem, kryzysem, frustracjami, wypaleniem, osobistymi animozjami.

Wykształcenie

 • INSEAD Advanced management Program  AMP– 2014
 • Warszawska szkoła Biznesu &Polska Akademia Nauk – MBA 2002
 • Pomorska Akademia Medyczna – Lekarz – 1987

Scalence powstał z myślą o wsparciu właścicieli i zarządów.

Scalence powstał z myślą o wsparciu właścicieli i zarządów przedsiębiorstw podczas transformacji strategicznej. Pomożemy Twojej firmie w pokonaniu barier wzrostu, ekspansji, rozszerzania zakresu i obszaru działania oraz wzmacniania przewagi konkurencyjnej!

Oferujemy kompleksowe wsparcie właścicieli i prezesów przedsiębiorstw w dostosowaniu wizji, strategii, wartości i organizacji oraz kluczowych procesów przedsiębiorstwa do warunków konkurowania w niezwykle zmiennym świecie Gospodarki 4.0.

Wesprzemy właścicieli i zarządy firm w identyfikacji kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie rynku, na którym działa firma. Precyzyjnie określimy trendy mogące mieć krytyczne znaczenie na biznes w przyszłości.

W jaki sposób działamy?

 • Koncentrujemy się na utrzymaniu konkurencyjności firmy, zapewnieniu stałych możliwości rozwoju i ekspansji oraz zdolności do nieustannej transformacji.
 • Organizujemy i przeprowadzimy całościowe badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Badamy poziom gotowości kadry kierowniczej i kluczowych pracowników do współuczestnictwa w transformacji strategicznej.
 • Implementujemy proces oraz narzędzia do efektywnej analizy jakościowej oraz finansowej przedsiębiorstwa.
 • Zapewniamy stałe, merytoryczne i narzędziowe wsparcie właścicieli i ścisłego kierownictwa firm w re-definicji wizji firmy w odpowiedzi na zmienne warunki rynkowe.
 • Dostarczamy stałe, kompetencyjne i narzędziowe wsparcie kierownictwa firmy w trakcie przygotowania i wdrażania projektu transformacji.
 • Zapewniamy obiektywne i sprawne monitorowanie postępu i rezultatów na każdym z etapów.
 • Wspomagamy konieczną modyfikację planów w odpowiedzi na zmiany środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Dokonujemy opracowania i zapewniamy wsparcie w realizacji planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla wsparcia transformacji.

Poznaj moje success stories

Tylko 1 na 4 próby strategicznej transformacji przedsiębiorstw osiąga założone rezultaty. Odpowiednie przygotowanie pozwoli uniknąć dodatkowych problemów z komunikacją, określeniem priorytetów działania, dotrzymaniem wyznaczonych terminów i aktualnością celów. SCALENCE pomoże wyznaczyć odpowiednie cele, zorganizować transformację i ograniczyć ryzyko niepowodzenia do minimum.

Coca Cola Europe 2019

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.

Polpharma Polska 2018

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.

Skorzystaj z informacji które oddaję
Ci całkowicie za darmo!

Download file

Do you want to take your business to a new level?

Make an appointment for a free consultation and check what options we can offer you.

Go to contact form

This website uses Cookies and other technologies. By continuing to use it, you agree to the Privacy policy and Cookies.